BMD Agency

Johannes Gutenberg – en revolutionerade typ

Man tror att Gutenbergs bibel trycktes i närmare tvåhundra exemplar. Tidigare hade det tagit ungefär tre år att färdigställa en bok och på samma tid lyckades Gutenberg nu trycka samtliga sina exemplar. Bibeln som går under namnet Mazarinbibeln trycktes 1455-1458 och var närmare trettonhundra sidor tjock. Johannes Gutenberg färdigutvecklade under 1400-talets mitt sin metod för …

Johannes Gutenberg – en revolutionerade typ Read More »