BMD Agency
Henrik

Henrik

Identitet, självförtroende och mod

Det finns en gammal sanning som säger att The Media is the Message. Men för att få full utväxling behövs även en tydlig identitet. Det som idag kallas för varumärkesutveckling handlar i mångt och mycket om att hitta just sin personlighet och identitet.

Frukostföreläsningen den 4 maj ingöt mod hos deltagarna och ville bidra till att öka självförtroendet. Budskapet för dagen – eller morgonen – var att alla har möjlighet att skapa och förstärka sin identitet.

– Som oberoende grafisk expert hjälper jag ofta mina uppdragsgivare med att ta fram och rekommendera rätt kommunikationsbärare samt kanal för att budskapet ska nå fram till. Vi kommer allt som ofta in på identitetsfrågor, poängterade Henrik.

Två av Henriks samarbetspartners fanns också på plats och bidrog med sina erfarenheter och sin kompetens. Arne Falkbäck driver företaget AF-Vision, som coachar individer och företag. Han gav deltagarna värdefulla råd om hur man skapar en stark vi-känsla i gruppen och ger individen ett bättre självförtroende. Ulf Bergman som är varumärkesutvecklare på reklambyrån Stolt Kommunikation berättade om hur det är möjligt att använda varumärkestänkandet i vardagen för att bygga upp och stärka självförtroendet.

Vem, var och hur 

Henrik är som du vet en oberoende grafisk expert. Men han erbjuder sina uppdragsgivare mycket mer än vad trycksakssäljare eller brokers vanligtvis kan ge. Hans målsättning är att uppdragsgivarnas budskap verkligen ska nå fram genom att rekommendera rätt kommunikationsbärare och rätt informationskanal.

– Vem är mottagaren och hur ser målgruppen ut som man vänder sig till? Avgörande är var och hur budskapet bör förmedlas för att uppnå högsta möjliga uppmärksamhetsvärde och handling. Det är en röd tråd som måste finnas med i allt som man företar sig.

Förutom utbildningar och föreläsningar tar Henrik fram allt från visitkort, rollups, tryck på pennor, tejpar loggor på bilar, beachflaggor till mässmontrar, förpackningar, skyltfönster, foldrar och kuvert. Han kan även hjälpa till att ta fram hemsidor och nyhetsbrev.

Alla stora företag har en grafisk profil –  ett grafiskt form och bildspråk – som är genomgående i alla trycksaker, webben samt sociala medier och som sammantaget förmedlar företagets identitet.

– Stora välkända företag investerar många miljoner i sin identitet och profil. Och det finns en stor anledning till det. De allra flesta vet vilket diskmedel som är drygast och namnet på möbelföretaget som är till för kloka men inte för de rika. Alla har naturligtvis inte resurserna att komma dit hän. Många kanske inte ens vill komma dit. Men målsättningen bör alltid vara att vara synlig i bruset och det räcker långt. Våga att gå din egen väg! Var tydlig! Ha modet att vara uthållig! Ha självförtroendet att kommunicera samma budskap om och om igen, även när du bara vill lägga dig ned och ge upp. Men det är nu budskapet når fram. Det är nu som det börjar hända grejer, var Henriks avslutande budskap för den här morgonen.

Om du missade den här frukostföreläsningen kommer Henrik, Arne och Ulf att hälsa dig välkommen till höstens frukostföreläsningar. Håll utkik i kommande nyhetsbrev .

DELA DETTA INLÄGG

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email