Henrik Bergkrantz
Henrik

Henrik

Mer tryck i varje krona.

Genom sina föreläsningar bjuder Henrik Bergkrantz på erfarenheter och kunskaper om hur du blir en bättre inköpare av trycksaker.
– Tanken är att föreläsningen ska ge deltagarna ökad förståelse för komplexiteten av att köpa trycksaker och samtidigt ge inspiration samt råd och praktiska tips. Jag vill ge deltagarna bättre förutsättningar att köpa rätt produkt, till rätt pris och få leveransen vid rätt tidpunkt.

Vi lever i en allt mer digitaliserad värld. Inte minst för beställare av trycksaker har utvecklingen och digitaliseringen medfört stora förändringar. De senaste tio åren har digitala medier kommit att stå i fokus. Mycket av den kunskap som tidigare fanns hos beställarna av trycksaker har idag gått förlorad. Detta till trots att den svenska grafiska branschen omsätter drygt fem miljarder kronor idag.
Henrik Bergkrantz menar att det i mångt och mycke handlar om ett generationsskifte.
– Idag anställer företagen generellt sett yngre medarbetare, som har hög kompetens ifråga om digitala media. Tyvärr upplever jag att det finns mycket att önska när det gäller inköp av trycksaker. En anledning till att kompetensen många gånger är bristfällig tror jag framför allt beror på ovana och osäkerhet.

Välkommen att se möjligheterna

Idag är mediabruset i den digitala världen stort. Henrik anser att det handlar om att hitta rätt mix och att dra nytta av möjligheterna som en väl utformad och rätt framtagen trycksak erbjuder.
– Min ambition som oberoende expert är att ge full valuta för varje spenderad krona i alla led i tryckprocessen. Förutom att beställaren ska göra medvetna och kostnadseffektiva inköp vill jag även visa några av alla de möjligheter som finns. Jag vill naturligtvis även framhålla värdet av att exempelvis lämna efter sig en högkvalitativ trycksak. Personligare kan det knappast bli. Det finns innehåll som helt enkelt inte lämpar sig för att läsas på en skärm. Dessutom tycker jag att det är en oslagbar känsla att läsa något som man kan bläddra i och fysiskt har i händerna.

DELA DETTA INLÄGG

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email