BMD Agency

Identitet, självförtroende och mod

Det finns en gammal sanning som säger att The Media is the Message. Men för att få full utväxling behövs även en tydlig identitet. Det som idag kallas för varumärkesutveckling handlar i mångt och mycket om att hitta just sin personlighet och identitet. Frukostföreläsningen den 4 maj ingöt mod hos deltagarna och ville bidra till …

Identitet, självförtroende och mod Read More »