Inspirationsbrev

Inspirationsbrev
admin

Är hemsidan klar? Bra, nu börjar jobbet!

Vid produktionen av din nya hemsida har du noggrant tänkt igenom innehållet. All information om dina tjänster eller produkter är relevant och tydlig. När Google – som är en sökmotor – läser av din sida är det i första hand texterna som är viktigast. Men även andra element som exempelvis bilder med alternativ text och

Läs vidare »
BMD Agency
Inspirationsbrev
admin

Identitet, självförtroende och mod

Det finns en gammal sanning som säger att The Media is the Message. Men för att få full utväxling behövs även en tydlig identitet. Det som idag kallas för varumärkesutveckling handlar i mångt och mycket om att hitta just sin personlighet och identitet. Frukostföreläsningen den 4 maj ingöt mod hos deltagarna och ville bidra till

Läs vidare »
BMD Agency
Inspirationsbrev
admin

Johannes Gutenberg – en revolutionerade typ

Man tror att Gutenbergs bibel trycktes i närmare tvåhundra exemplar. Tidigare hade det tagit ungefär tre år att färdigställa en bok och på samma tid lyckades Gutenberg nu trycka samtliga sina exemplar. Bibeln som går under namnet Mazarinbibeln trycktes 1455-1458 och var närmare trettonhundra sidor tjock. Johannes Gutenberg färdigutvecklade under 1400-talets mitt sin metod för

Läs vidare »
Henrik Bergkrantz
Inspirationsbrev
admin

Mer tryck i varje krona.

Genom sina föreläsningar bjuder Henrik Bergkrantz på erfarenheter och kunskaper om hur du blir en bättre inköpare av trycksaker. – Tanken är att föreläsningen ska ge deltagarna ökad förståelse för komplexiteten av att köpa trycksaker och samtidigt ge inspiration samt råd och praktiska tips. Jag vill ge deltagarna bättre förutsättningar att köpa rätt produkt, till rätt

Läs vidare »
Inspirationsbrev
admin

Digital marknadsföring – kostnadseffektivt och mätbart

Fredrik Montell, VD och Rådgivare på Brandson Tidigare var tryckta medier och personlig bearbetning vägen till att nå ut till befintliga och potentiella kunder. Sedan en tid tillbaka har medialandskapet förändrats i grunden. Idag har digital marknadsföring i hög utsträckning övertagit den roll som traditionella medier hade till för bara några år sedan. – De

Läs vidare »
Inspirationsbrev
admin

Överbevisad och övertygad

Per Rosendahl driver designbyrån Create Remain i Gamla Stan. Sedan fyra år tillbaka sitter Per Rosendahl på CREATE/REMAIN som är en renodlad grafisk designbyrå. Pers bestämda uppfattning är att det måste finnas en genomgående linje i all kommunikation. – Det handlar om igenkänning. I all design måste det finnas en röd tråd som avspeglas i

Läs vidare »
Inspirationsbrev
admin

Skapa nytt genom att nätverka.

Har du den perfekta produkten som ingen kan vara utan? Eller, hittar du alltid rätt kund vid rätt tidpunkt som efterfrågar just din vara eller tjänst? Förmodligen inte… Det hänger på två saker: RELATION och FÖRTROENDE. Vilken relation har man till företaget, personen och produkten som erbjuds, samt vilket förtroende har man för dessa tre?

Läs vidare »
Inspirationsbrev
admin

Öka genom kampanjer!

Möjligheterna att öka försäljning, prospektsbearbetning samt spridning av information kan ske på många olika sätt. Det mest framgångsrika är att använda flera medier. Vi möts dagligen av över 5000 budskap! Varför fastnar kunden för just ditt budskap? Tidigare pratade man om att mottagaren behöver se annonsen/budskapet 5 gånger när det gäller B2B och 7 gånger

Läs vidare »